Ghost
Evening dress, 1920’s
Evening dress, 1920’s
Evening dress, 1920’s
Cocktail dress, 1960’s
Cocktail dress by Christian Dior, 1960
Ballgowns, 1950’s
Evening dress, ca 1930
Evening dress, 1920’s
Evening dress, 1920’s
Evening dress, 1920’s
Tunic, 1920’s

Button Theme